Ceny obowiązują od 1 lutego 2018 do 31 grudnia 2018 roku
Opłata stała wynosi 800zł.
Opłata dzienna za wyżywienie ( 4 posiłki ) – 12 zł

Dofinansowanie

Realizację zadania publicznego pod nazwą:

„Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka”, wspiera Gmina Siemianowice Śląskie.

Ilość miejsc objętych dofinansowaniem: 70

Wysokość dofinansowania:
300zł (kwota ta pomniejsza opłatę stałą)

Dofinansowanie obejmuje od 03.09.2018 do 31.12.2018.

Niepubliczny Żłobek GRYFNE BAJTLE został zakwalifikowany do Programu Maluch Plus. Kwota dofinansowania, która obniża opłatę stałą za żłobek wynosi 150zł na rok 2018. Zniżka ta obowiązuje przez 12 miesięcy począwszy od miesiąca lutego. Rozliczenie nadpłaty za żłobek za styczeń zostanie dokonane w kolejnych miesiącach.

Opłata coroczna – 200,00 zł, płatna we wrześniu
Wpisowe – 400 zł

W przypadku rodzeństwa opłata wpisowa obniżona jest o 50 %.

Opłata dodatkowa za każde rozpoczynające się spóźnienie po godzinie 17:00 – 12,00 zł.

Opłaty należy dokonać na podane poniżej konto:

PKO SA
82 1020 2368 0000 2402 0546 3577

 

W tytule przelewu należy wpisać: nazwisko i imię dziecka z dopiskiem Żłobek oraz miesiąc za jaki wnoszona jest opłata.