W kadrę żłobka wchodzą:

– opiekunki,

– położne,

– dyrektor,

– zastępca dyrektora