Cennik

Nazwa Opis Kwota
Czesne Cena obejmuje udział we wszystkich zajęciach oraz ubezpieczenie NNW. Kwota została pomniejszona o dofinansowanie z gminy i Programu Maluch+. 550 zł/mc
Wyżywienie W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 6.30, opłata za wyżywienie nie jest naliczana. 13 zł/dzień
Wpisowe Opłata jednorazowa. 400 zł
Pobyt dziecka po 17:00 lub przed 6:00 Liczone za każdą, rozpoczętą godzinę. 12 zł/h