Cennik

Nazwa Opis Kwota
Czesne Cena obejmuje udział we wszystkich zajęciach oraz ubezpieczenie NNW. 1200 zł/mc
Wyżywienie 5 posiłków: śniadanie, II śniadanie, II danie, zupka, podwieczorek. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka najpóźniej do godz. 6.30, opłata za wyżywienie nie jest naliczana. 17 zł/dzień
Wpisowe Opłata jednorazowa, bezzwrotna. 400 zł
Pobyt dziecka w żłobku Po 17:00 lub przed 6:00. Liczone za każdą, rozpoczętą godzinę. 25 zł/h

Dofinansowanie z Miasta Siemianowice Śląskie od marca 2024 do grudnia 2024 roku

Maksymalna kwota dofinansowania, jaką można otrzymać to 100 złotych/miesięcznie. Pod koniec stycznia 2024 roku będzie ogłoszony Konkurs ofert.

Dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 400 złotych

Dofinansowanie obejmuje pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie. Kolejne dzieci świadczenie obejmuje jedynie wówczas, gdy dziecko uczęszcza do żłobka przed ukończonym 1. rokiem życia lub po skończeniu 35. miesiąca życia.  O dofinansowanie można starać po podpisaniu umowy z placówką żłobka. Na decyzję czeka się maksymalnie 2 miesiące. Rodzic uiszcza pełną opłatę za opiekę i wyżywienie. W chwili otrzymania dofinansowania pobytu w żłobku, środki zostaną przelane bezpośrednio z ZUS na konto placówki, natomiast obowiązkiem placówki będzie zwrot otrzymanych od rodzica pieniędzy na jego konto. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca za miesiąc wstecz. Środki na placówkę wpływają do 20. każdego miesiąca.

Więcej informacji

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) można otrzymać na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł. Rodzic sam indywidualnie składa wniosek.

Więcej informacji