Przykładowy jadłospis

Każdy rodzic uczęszczającego dziecka do placówki, posiadający dostęp do aplikacji LiveKid może na bieżąco śledzić jadłospis, który jest aktualizowany raz w tygodniu. Ponadto dostępny jest również w placówce żłobka, w szatni na tablicy informacyjnej.

Menu normalne


Menu bezbiałkowe

* Z przyczyn technicznych oraz logistycznych zastrzegamy sobie prawo dokonywania drobnych zmian w jadłospisie.

* Przy alergiach pokarmowych na dodatkowe pojedyncze produkty (np. owoce lub warzywa) będą one eliminowane i zastępowane innymi nieuczulającymi produktami.